Inspections

(DUTCH)

Tot voor kort was het uitvoeren van inspecties op grote hoogte en/of moeilijk te bereiken plaatsen alleen mogelijk met behulp van steigers, rope-access of hoogwerkers.

Deze tijdrovende en kostbare werkzaamheden kunnen nu bespaard blijven. Bruggen, reactoren, gebouwen, maar ook grote installaties kunnen nu onderzocht worden met onze drones. De industrieel vervaardigde toestellen zijn gecertificeerd en bestemd voor de professionele markt.
Ze zijn zeer betrouwbaar, veilig  en bijzonder geschikt voor opnames tot grote hoogten binnen de kaders van de lokale luchtverkeersregels. Onze piloten zijn gecertificeerd volgens de hoogste standaard en werken volgens gecertificeerde procedures. De drone is bijna overal inzetbaar en binnen 15 minuten in de lucht. Door het gebruik van elektromotoren zijn ze milieuvriendelijk. Het toestel wordt vanaf een grondstation digitaal aangestuurd met o.a GPS ondersteuning.
Een videolink maakt live-view mogelijk zodat u als klant eventueel zelf kan meekijken. Een expert die verstand heeft van het te inspecteren object staat in nauw contact met de piloot die zijn of haar aanwijzigingen direct kan opvolgen. Enkele voorbeelden van toepassingen:

  • Inspectie van fabrieksinstallaties zoals tanks, schoorstenen, reactoren, leidingbanen en constructies.
  • Inspectie van windmolens en hoogspanningsmasten.
  • Inspectie van bouwkundig e constructies zoals gevels, daken en kerktorens.
  • Luchtfotografie van bijvoorbeeld gebouwen, percelen en bedrijven.

Alle foto- en video-opnamen zijn rechtenvrij en worden digitaal beschikbaar gesteld aan de opdrachtgever.