Precision Farming

(DUTCH)

Solide wetenschap in plaats van giswerk

Nieuwe technologieën hebben een revolutie in het gebruik van remote sensing in de landbouw teweeg gebracht. Onbemande vliegtuigen of drones stellen agrarische professionals in staat om kostenbesparende informatie over plantgezondheid en groeikracht te verzamelen, dankzij geavanceerde multispectraalbeelden. Planten reflecteren licht in een voorspelbaar patroon over het kleurenspectrum. Deze patronen correleren met groeikracht, stress en informatie over voedingsstoffen. Multispectraal camera's met smalband filters detecteren lichtreflectie van planten in bepaalde golflengtes, om zo de juiste informatie over de status van de gewassen te verkrijgen. Deze technologie biedt akker- en tuinbouwers, fruittelers, teelt- en bemestingsadviseurs de mogelijkheid om de input van voedingsstoffen aan te passen en actie te ondernemen in het geval van ziektes.

Euro Drone Group maakt gebruik van de nieuwste technologie op het gebied van drones en camera’s. Met behulp van de ultramoderne DJI Matrice 600 Pro drone, uitgerust met de vijfkanaals MicaSense RedEdge camera, kan uw perceel worden ingescand vanuit de lucht. Deze camera genereert tijdens een vlucht honderden foto’s van het gebied. Deze foto’s worden na de vlucht verwerkt tot één grote afbeelding (orthomosaic) van het perceel, waarbij elk pixel een geografische positie heeft. Analyse van deze beelden geeft veel nuttige informatie over de status van de gewassen.

 

Indexen

De software kan verschillende indexen berekenen, die hieronder worden uitgelegd. De drie meeste gebruikte indexen, NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), NDRE (Normalized Difference Red Edge) en CCCI (Canopy Chlorophyll Content Index) zijn een maat voor de conditie van het gewas. De waarde varieert van 0 (geen gewas) tot 1 (grond volledig bedekt en zeer goede gewasconditie met hoge groeipotentie). NDVI geeft de huidige biomassa weer en is meer geschikt voor een vroeg groeistadium. NDRE laat juist meer de actuele gezondheid ofwel het groeipotentieel zien en is geschikter voor later in het groeiseizoen. CCCI is een goede indicatie voor fotosynthese en de opname van sporenelementen/voedingsstoffen.

 

NDVI (Normalised Difference Vegetation Index)

Dit is het meest gebruikte algoritme in de precisielandbouw. Het is een simpele grafische indicator die gebruikt wordt om de dronedata te analyseren. Men kan met de NDVI inventariseren of de geobserveerde plekken levende vegetatie bevatten. De index is erop gebaseerd dat vegetatie een groot deel van het zichtbare licht gebruikt voor fotosynthese, en het daardoor nauwelijks wordt teruggekaatst. NIR (Near Infrared) wordt daarentegen niet gebruikt door planten, en wordt teruggekaatst. Het verschil in reflectie tussen zichtbaar en NIR licht is echter ook afhankelijk van de totale hoeveelheid licht die op het oppervlak valt. Daarom wordt het verschil hiervoor gecorrigeerd (genormaliseerd) door het door de totale hoeveelheid licht te delen.

Gebruikt voor:

 • Plant groeikracht
 • Verschillen in aanwezigheid van water
 • Voedingswaarde in het blad (als er genoeg water is)
 • Potentiële opbrengst 

 

NDRE (Normalized Difference Red Edge)

NDRE is een index die gevoelig is voor chlorofyl in het blad (bladgroen), variatie in oppervlakteblad en zichtbare grond. Hoge waardes NDRE staan voor hogere chlorofylgehaltes. Grond heeft de laagste waarde, ongezonde planten gemiddelde waardes, gezonde planten hebben de hoogste waardes. NDRE kan nuttig zijn voor het meten van variatie in stikstofbehoefte of voor aanwezig stikstof in het blad.

Gebruikt voor:

 • chlorofylinhoud blad
 • plant groeikracht
 • stressdetectie
 • mestbehoefte
 • opname stikstof

CCCI (Canopy Chlorophyll Content Index)

De CCCI is een index die minder gevoelig voor bladoppervlak dan NDRE. Het isoleert het chlorofylsignaal van variabiliteit in bladoppervlak als een functie van veranderingen in bedekkingsgraad. Het heeft een fysiologische basis die rekening houdt met de relatie tussen bedekkingsgraad en gehalte van voedingsstoffen in de bladeren.

Gebruikt voor:

 • detectie van clorose of andere stress
 • identificatie van gezonde planten met goede groeikracht 
 • schatten van chlorofylgehalte 
 • schatten van N gehalte, wanneer al duidelijk is dat N de beperkende factor is

CIR Composite (Color Infrared) 

Deze kaart is een kleurencompositie; geen index. De combinatie van NIR, Rood en het Groene gebied worden hiervoor gebruikt. NIR is rood weergegeven, rood licht wordt groen weergegeven en groen licht als blauw. (R: NIR, G: Rood, B: Groen). Deze kleurencombinatie benadrukt de reflectie in het NIR gebied voor plantgezondheid en waterpartijen.

Gebruikt voor:

 • Meting van plantgezondheid
 • Identificatie waterpartijen
 • Variaties in grondvochtigheid
 • Meting bodemsamenstelling (voor zover meetbaar vanuit de lucht)

 

DSM (Digital surface Model)

Gebruikt voor:

 • Bepalen relatieve gewasvolume 
 • Oppervlakte analyse 
 • Model water flow en opslag